VOKSENLÆRLING

Vær med til at sikre faglært arbejdskraft i din virksomhed. Ansæt en lærling over 25 år i voksenlære med attraktivt tilskud, og giv lærlingen en genvej til en faglært uddannelse.

Jobcenter Erhverv i Silkeborg kan hjælpe dig med at søge tilskud til ansættelse af en voksenlærling.

VIRKSOMHEDENS FORDELE ER:

 • Du får et attraktivt tilskud til voksenlærlingens løn. Du skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte indenfor faget.
 • I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).
 • Du er med til at sikre den nødvendige fremtidige faglærte arbejdskraft.

SÅDAN GØR DU:

 • Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
 • Kontakt Jobcenter Erhverv og hør mere om ordningen. Vi formidler kontakten mellem dig og en kandidat, medmindre du selv kender personen.
 • Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende voksenlærling.
 • Ansøgningsskema returneres i udfyldt stand til Jobcenter Erhverv. Du finder ansøgningsskemaet under "Det praktiske". Den underskrevne uddannelsesaftale indsendes sammen med ansøgningsskemaet. Det er virksomhedens adresse i Silkeborg Kommune, der afgør, at Jobcenter Silkeborg behandler bevillingen. Det er således underordnet, hvor lærlingen er bosiddende.
 • Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter, at den aftalte uddannelse er påbegyndt. Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på tlf. 70 11 30 70 for at få tilsendt ansøgningsskema til elevrefusion eller hent det på www.atp.dk. Søg månedligt refusion hos Jobcenter Silkeborg.

KRAV:

Kandidaten skal opfylde visse krav for at blive godkendt som voksenlærling. Kravene er opstillet herunder.

For ufaglærte kandidater gælder:

Fold alle ud

Hvis kandidaten allerede er i beskæftigelse

 • du kan som virksomheden få tilskud, hvis ansættelsen sker indenfor et fag, hvor der er gode eller rigtigt gode beskæftigelsesmuligheder. Se positivlisten over disse uddannelser i højre side under Mere info
 • du kan som virksomhed få tilskud i max. 2 år uanset uddannelsens varighed
 • tilskuddet er 30,- kr. i timen   

Hvis kandidaten har været ledig i under 2 måneder

 • du kan som virksomheden få tilskud, hvis ansættelsen sker indenfor et fag, hvor der er gode eller rigtigt gode beskæftigelsesmuligheder. Se positivlisten over disse uddannelser i højre side under Mere info
 • du kan som virksomhed få tilskud i max. 2 år uanset uddannelsens varighed
 • tilskuddet er 30,- kr. i timen   

Hvis kandidaten har været ledig i over 2 måneder

 • du kan som virksomhed få tilskud i hele uddannelsesperioden
 • tilskuddet er 40,- kr. i timen
 • ordningen omfatter alle erhvervsuddannelser
 • er kandidaten dagpengemodtager, skal den forudgående ledighed blot have været sammenlagt i en referenceperiode på 3 år
 • er kandidaten kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager, skal den forudgående ledighed have været sammenhængende

For faglærte kandidater gælder:

Fold alle ud

Hvis kandidatens uddannelse er forældet

Hvis kandidaten har været ledig i over 2 måneder gælder:

 • du kan som virksomhed få tilskud i hele uddannelsesperioden
 • tilskuddet er 40,- kr. i timen
 • ordningen omfatter alle erhvervsuddannelser
 • er kandidaten dagpengemodtager, skal den forudgående ledighed blot have været sammenlagt i en referenceperiode på 3 år
 • er kandidaten kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager, skal den forudgående ledighed have været sammenhængende

Hvis kandidaten har været ledig i under 2 måneder gælder:

 • der ydes ikke tilskud til voksenlærlingen

Hvis kandidatens uddannelse ikke er forældet

Hvis kandidaten har været ledig i over 12 måneder gælder:

 • du kan som virksomhed få tilskud i hele uddannelsesperioden
 • tilskuddet er 40,- kr. i timen
 • ordningen omfatter alle erhvervsuddannelser
 • er kandidaten dagpengemodtager, skal den forudgående ledighed blot have været sammenlagt i en referenceperiode på 3 år
 • er kandidaten kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager, skal den forudgående ledighed have været sammenhængende

Hvis kandidaten har været ledig i under 12 måneder gælder:

 • der ydes ikke tilskud til voksenlærlingen