Opkvalificeringsjob

Fleksibel rekruttering til virksomhedens specifikke opgaver.

En virksomhed kan ansøge om tilskud til opkvalificering ved ansættelser af ledige i ordinære stillinger.

FORDELE FOR DIN VIRKSOMHED:

  • Opkvalificeringsjob giver virksomheden mulighed for at ansætte ledige i ordinære stillinger og samtidig få tilskud til opkvalificering. På den måde kan ledige, der ikke matcher alle jobkravene i første omgang, få fyldt op på kompetencerne og blive helt klar til de konkrete arbejdsopgaver. Det udvider både ansøgerfeltet og gør rekrutteringen mere fleksibel.
  • Der kan gives tilskud til alle former for opkvalificering, så længe opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, som virksomheden forudsættes at give, fx i form at oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den pågældende virksomhed. Der kan fx være tale om kurser i hygiejne, truckcertifikat, it-kurser eller sprogundervisning. Brug opkvalificeringsjob og få det helt rigtige match.

FAKTA OM OPKVALIFICERINGSJOB:

  • Det er en betingelse for at give tilskud til supplerende kurser eller uddannelse, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som virksomheden forudsættes at give.
  • Det er også en betingelse, at virksomheden ikke modtager løntilskud eller andre supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen.
  • Målgruppen er ansatte, som modtager løn, og der er krav om forudgående ledighed inden ansættelsen på 12 måneder dog 6 måneder for personer under 30 år.

SÅDAN GØR DU:

  • Overvej jobindholdet: Hvad skal kandidaten kunne - fagligt og personligt?
  • Kontakt Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57.
  • Oplys arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed og andre oplysninger om arbejdsvilkår.

________________________________________________________

DU ER ALTID VELKOMMEN til at kontakte Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 og høre mere om, hvordan ledige bliver klar til de konkrete arbejdsopgaver i din virksomhed.