JOB MED LØNTILSKUD

Ansæt en medarbejder med tilskud i en periode og få god tid til at vurdere, hvordan den pågældende fungerer fagligt og sammen med kollegerne.

Med løntilskud får du en god mulighed for at udvide virksomhedens bemanding, samtidig med at den nye medarbejder bliver oplært. Og nok så vigtigt: Den ledige får en chance for at genopfriske faglige kvalifikationer og gå efter varig beskæftigelse.

FORDELE FOR DIN VIRKSOMHED:

  • Vi finder gerne relevante kandidater blandt de ledige.
  • Du får erfaringer med en potentiel ny medarbejder, mens den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.
  • Du får løntilskud i en periode, typisk 3 måneder eller efter nærmere aftale med os.
  • Den lediges erhvervserfaringer kan suppleres med kurser, som findes relevante i forhold til jobbet.

FAKTA:

  • Alle, der har været ledige i mindst et halvt år, har mulighed for et job med løntilskud.
  • Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området. Efterfølgende søger din virksomhed om refusion efter gældende takster.
  • En ansættelse med løntilskud skal udgøre en nettoudvidelse af din medarbejderstab.
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud i din virksomhed.

SÅDAN GØR DU:

  • Overvej jobindholdet: Hvad skal medarbejderen kunne - fagligt og personligt?
  • Udfyld ansøgningsskemaet, som du finder under “Det praktiske” eller ring til Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57.

________________________________________________________

DU ER ALTID VELKOMMEN til at kontakte Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 og høre mere om ansættelse med løntilskud og refusion.