JOBROTATION OG UDDANNELSE

Med Jobcenter Erhverv i Silkeborg får din virksomhed et attraktivt tilskud til at opkvalificere medarbejdere uden at I kommer bagefter med arbejdet.

Du har ret til at udnytte jobrotationsydelsen, hvis en medarbejder er under uddannelse, og du ansætter en ledig som vikar mindst 10 timer om ugen.

VIRKSOMHEDENS FORDELE ER:

 • Få et attraktivt tilskud til vikarer, mens dine medarbejdere er på uddannelse.
 • Tilskuddet vil ofte dække vikarens løn.
 • Der udbetales rotationsydelse time for time.
 • Alle medarbejdergrupper kan deltage i jobrotationsordninger.
 • Få skræddersyet en aftale om jobration, der passer til virksomhedens uddannelsesbehov.

FAKTA:

 • Du får jobrotationsydelse for hver time, din medarbejder er i uddannelse, og du samtidig har ansat en ledig som vikar.
 • Du skal betale sædvanlig løn til medarbejderen og overenskomstmæssig eller sædvanlig gældende løn til vikaren.
 • Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion som den medarbejder, der er under uddannelse.
 • Det er et krav, at vikaren skal findes blandt personer, der har været ledige i mindst 26 uger.

SÅDAN GØR DU:

 • Undersøg behovet for opkvalificering: Hvilken viden/hvilke færdigheder er der brug for fremadrettet?
 • Få styr på medarbejderens uddannelsesniveau: Ufaglært/faglært, specialkurser, videregående uddannelse osv.
 • Kontakt Jobcenter Erhverv: Vi hjælper med at afklare, planlægge og tilrettelægge jobrotationen i tæt samarbejde med din virksomhed og de relevante uddannelsesinstitutioner. Vi hjælper også med at finde en eller flere vikarer til din virksomhed, der opfylder kravene til ledighed og de ønskede faglige kvalifikationer.

Børge Jensen fra Restaurant Golfklubben fortæller, hvordan virksomheden har anvendt jobrotationsordningen.

________________________________________________________

DU ER ALTID VELKOMMEN til at kontakte Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 og høre mere om jobrotation og hvordan, du får størst mulig gavn af ordningen.