LØNTILSKUD FOR FØRTIDSPENSIONISTER (SKÅNEJOB)

Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med løntilskud i en individuelt aftalt periode.

Virksomheden udbetaler som hovedregel overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet.

FORDELENE ER:

  • Du får en erfaren medarbejder på økonomisk fordelagtige vilkår.
  • Du fastsætter timelønnen igennem forhandling med førtidspensionisten. Typisk udbetales den overenskomstmæssige timeløn.
  • Da førtidspensionisten får mulighed for at bevare et aktivt arbejdsliv efter eget ønske, får du en medarbejder med motivation og arbejdsglæde.

FAKTA:

  • Ordningen (tidligere kaldet skånejob) er udelukkende et tilbud for førtidspensionister.
  • Medarbejderen kan både arbejde på fuldtid og deltid, men vedkommende skal modtage førtidspension og være under 65 år.
  • For at få tilskud skal jobbet godkendes som rimeligt af kommunen. Det er Jobcenter Silkeborg, der skal godkende skånejobbet.
  • Ordningen kan kombineres med mentorordning, støtte til hjælpemidler osv.

SÅDAN GØR DU:

  • Ofte vil en førtidspensionist med interesse for ansættelse selv henvende sig til din virksomhed.
  • Kontakt Jobcenter Erhverv, som vil godkende jobbet.
  • Underskriv ansøgningsskema og send dette til Jobcenter Erhverv. Du finder ansøgningsskemaet under "Det praktiske".

________________________________________________________

DU ER ALTID VELKOMMEN til at kontakte Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 og høre mere om job med løntilskud for førtidspensionister.