FUNKTIONSNEDSÆTTELSE OG JOB

Benyt mulighederne for kompensation eller støtte til at fastholde medarbejdere med funktionsnedsættelse og nedsat arbejdsevne.
Støtteordningerne fremmer jobmuligheder og fastholder medarbejderne i beskæftigelse.

FAKTA:

  • Op mod 20% af Danmarks befolkning har i dag en funktionsnedsættelse. Synlig eller usynlig.
  • En funktionsnedsættelse kan i nogle tilfælde medføre, at det er vanskeligt at få eller bevare fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • En funktionsnedsættelse kan betyde, at der kan være behov for at benytte kompenserende ordninger for at fastholde et arbejde eller til blive indsluset på arbejdsmarkedet. Formålet med den kompenserende lovgivning er, at styrke og stimulere mulighederne for at personer med funktionsnedsættelse opnår beskæftigelse og opnår samme muligheder og vilkår for erhvervsudøvelse som personer uden funktionsnedsættelse.
  • Funktionsnedsættelse er ingen hindring for job! Mulighederne er mange og til stede – det handler blot om at benytte sig af dem.

________________________________________________________

DU ER ALTID VELKOMMEN til at kontakte Jobcenter Erhverv i Silkeborg på 89 70 57 57 og høre mere om, hvordan virksomheden kan ansætte medarbejdere med funktionsnedsættelse.