FLEKSJOBORDNINGEN - UDEN BESVÆR

Skal du have besat et deltidsjob, bør du overveje at ansætte en fleksjobber.

Du betaler kun løn for de timer, som medarbejderen arbejder i virksomheden. Samtidig giver du personer med nedsat arbejdsevne en mulighed for at blive på arbejdsmarkedet og bruge deres kompetencer og ressourcer positivt.

Jobcenter Erhverv i Silkeborg har kontakt til fleksjobansøgere fra mange forskellige brancher.

VIRKSOMHEDENS FORDELE ER:

 • Intet administrativt besvær: Du udbetaler blot timeløn til fleksjobmedarbejderen som til enhver anden af virksomhedens medarbejdere.
 • Ved sygdom får din virksomhed sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.
 • Ansatte i fleksjob er typisk personer med en bred arbejdserfaring, hvis situation pludselig har ændret sig, så de ikke længere besidder fuld arbejdsevne.
 • Ansatte i fleksjob er som oftest yderst stabile medarbejdere.
 • Ansatte i fleksjob kan løse selv de mindste faste opgaver i virksomheden. Der er altså ingen nedre grænse for, hvor mange timer en ansat i fleksjob ugentlig skal tilbydes, ligesom arbejdstiden kan variere alt efter behov.

FAKTA:

 • Fleksjob er ansættelser på særlige vilkår for personer med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke modtager førtidspension, og som ikke kan varetage ansættelse på normale vilkår.
 • Ordningen er både for personer, der er i beskæftigelse, og folk, der ikke tidligere har været i arbejde.
 • Der er ingen begrænsninger for, hvilken type job der kan oprettes som et fleksjob. Gælder dog ikke elevstillinger.
 • Da en medarbejder i fleksjob ikke har fuld arbejdsevne, får den ansatte løn svarende til det arbejde, der udføres. Silkeborg Kommune udbetaler derudover et fleksløntilskud til den ansatte.
 • Virksomheden kan se den ansatte i fleksjob an i en praktikperiode forud for fast ansættelse.

SÅDAN GØR DU:

 • Kontakt os med en jobprofil: Hvad er jobbet? Særlige kompetencer? Varighed?
 • Vi finder en egnet kandidat til stillingen.
 • Du gennemfører ansættelsessamtalen, gerne med os som deltagere.

Michael Buchreitz fra Jyske Storkøkken fortæller om virksomhedens oplevelser ved at ansætte en medarbejder i fleksjob.

________________________________________________________

DU ER ALTID VELKOMMEN til at kontakte Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 og høre mere om mulighederne i fleksjobordningen.