ASSISTANCE VED STØRRE AFSKEDIGELSER

Hvis du skal foretage større afskedigelser, kan vi tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen for virksomheden og medarbejderne.

Jobcenter Erhverv tilbyder hjælp til at få det bedste ud af situationen – for såvel medarbejdere som virksomhed. Der er mange hensyn at tage, for at både virksomhed og medarbejdere oplever en god og ordentlig proces.

Hvis din virksomhed er på minimum 20 ansatte - og mindst 50 pct. af medarbejderne afskediges, har vi mulighed for at iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i opsigelsesperioden, fx

  • Jobsøgningskurser i op til 2 uger
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i op til 8 uger 

Vi udarbejder - i et samarbejde - en ansøgning om varslingsmidler, som skal beskrive de initiativer, som der søges til.

Ansøgningen skal sendes til Arbejdsmarkedskontoret i Aalborg (AMK Midt/Nord).