ARBEJDSFORDELING

Hvis din virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både dig og medarbejderne.

VIRKSOMHEDENS FORDELE ER:

 • Medarbejdernes overenskomstfastsatte arbejdstid nedsættes i en periode fx pga. lavkonjunktur og manglende ordretilgang.
 • Arbejdsfordelingen sikrer muligheden for at beholde værdifulde medarbejdere.
 • Medarbejderne modtager supplerende dagpenge i perioden.

FAKTA:

 • En arbejdsfordeling skal omfatte alle ansatte på hele virksomheden, i en enkelt afdeling eller en produktionsenhed.
 • En forudsætning for arbejdsfordeling på en virksomhed er, at virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst eller anden kollektiv aftale.
 • Arbejdstiden skal nedsættes med hele dage og med mindst 2 dage pr. uge. Fx kan medarbejderne være på arbejde én uge og på supplerende dagpenge én uge.
 • Arbejdsgiver skal betale for første, anden og tredje ledighedsdag (G-dag) pr. anmeldt arbejdsfordeling.
 • De berørte medarbejdere skal have en frigørelsesattest, der berettiger dem til uden varsel at tage et andet arbejde med længere arbejdstid.
 • Virksomheden må ikke samtidig afskedige medarbejdere af samme årsag, som har begrundet arbejdsfordelingen.

SÅDAN GØR DU:

 • Kontakt Jobcenter Erhverv og aftal møde om arbejdsfordeling.
 • Kontakt A-kasserne og få svar på spørgsmål om supplerende dagpenge i forbindelse med arbejdsfordelingssagen.
 • Til og med 13 uger indenfor 12 måneder: Virksomheden anmelder arbejdsfordelingen til Jobcenter Silkeborg - senest 1 uge inden ikrafttrædelsen på blanketterne AR292 og AR293, som du finder under "Det praktiske" i højre side.
 • Over 13 uger indenfor 12 måneder: Virksomheden ansøger om arbejdsfordelingen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Jobcenter Silkeborg. Dette skal ske senest 4 uger inden udgangen af de første 13 uger på blanketterne AR 292 og AR 293.  Find dem under "Det praktiske" i højre side.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan kontaktes på amkmidt-nord@star.dk eller på tlf. 72 22 37 00.

________________________________________________________

Ring til Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 og høre mere om hvordan du kan fastholde dine medarbejdere trods midlertidig mangel på ordrer.