Har du en kronisk sygdom?

Din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag ifm. øget sygefravær som følge af kronisk sygdom

Nærmere oplysninger om ordningen kan du få ved telefonisk eller personlig kontakt til Jobcenter Silkeborg, Administration, tlf. 89 70 57 00.

Ansøgningsblanket dp211 er en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager efter sygedagpengelovens § 56. Den skal I udfylde og sende i underskrevet stand til Jobcenter Silkeborg, Administration.

Hent skemaet dp211(nyt vindue)

Efter behov indhenter Jobcenter Silkeborg lægelig dokumentation uden udgift for arbejdsgiver og lønmodtager.

Læs mere om §56 aftalen (nyt vindue)