Fast track

Få tidligere opfølgning, hvis din sygemelding risikerer at blive langvarig.

 

Stress, ulykke eller alvorlig diagnose. Oftest har både du og din arbejdsgiver en tydelig fornemmelse af, om du står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger.

I de tilfælde kan du eller din arbejdsgiver med fordel anmode om Fast track-behandling af din sygemelding. Så kommer du automatisk i overhalingssporet og får den første opfølgningssamtale med kommunen senest 2 uger efter anmodningen. Hvis du selv ønsker at benytte Fast track-ordningen så kontakt sygedagpengeafdelingen på 89705700.

Det giver en unik mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en svær situation. Ofte kan det bremse en uheldig udvikling og mindske både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

Læs mere om Fast track