Få hjælp til transportudgifter

I forbindelse med virksomhedspraktik og opkvalificering kan du søge om at få dækket befordringsudgifter, når din transport er mere end som 24 km. pr. dag mellem hjem og praktik-/kursussted.

Kvinde ved tog

Du kan høre om særlige regler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ved at kontakte Jobcenter Silkeborg, Administration.

Du kan hentet blanketten til befordringsgodtgørelse her:

Hent blanket

Du kan også få udleveret blanketten hos Jobcenter Silkeborg, Administration ved personlig eller telefonisk henvendelse, tlf. 89 70 57 00.

Udfyldt og underskrevet befordringsskema sendes til Jobcenter Silkeborg, Administration. Der er 1-2 ugers ekspeditionstid fra skemaet afleveres, til beløbet er overført til din NemKonto.