Delvis raskmelding

Delvis raskmelding betyder, at du kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen i en sygdomsperiode.

Du kan selv aftale med din arbejdsgiver, hvilke arbejdstider og opgaver du kan klare. Jobcenter Silkeborg kan også tage kontakten til din arbejdsgiver, hvis du ønsker det.

Formålet med en delvis raskmelding er at give dig mulighed for stadig at være på din arbejdsplads under dine individuelle forudsætninger og derved mindske risikoen for, at du på længere sigt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Du kan blive delvis raskmeldt for at se, hvad du kan holde til, mens du genoptager arbejdet gradvist til fuld tid.

En delvis raskmelding mindsker derfor risikoen for, at du på ny skal sygemeldes i en længere periode.


Vilkår

  • For at kunne være delvis raskmeldt skal dit fravær være på mindst 4 timer om ugen.
  • Det er vigtigt, at du kontakter Jobcenter Silkeborg, hvis du har lavet en aftale med din arbejdsgiver om delvis raskmelding.
  • Kommunen har den samme pligt til opfølgning som ved en fuld sygemelding.
  • Delvis raskmelding er en midlertidig løsning, da sygedagpenge er en kortvarig ydelse. Hvis du ikke kan blive fuldt raskmeldt, skal andre løsninger overvejes.


    Du kan godt sygemeldes delvist fra starten af, der er således ikke krav om en fuld sygemelding først.

    Har du brug for yderligere information om delvis raskmelding, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Silkeborg.