Hvilke muligheder har jeg?

Jobcenter Silkeborg kan vejlede dig og give dig nogle kurser, så du kan få afklaret dine muligheder i forhold til at starte på en uddannelse eller i et arbejde.

Vi kan også hjælpe dig med at komme i virksomhedspraktik i en offentlig eller en privat virksomhed. Det kan også være, at det rigtige for dig vil være at komme i et job med løntilskud. Det vil din jobkonsulent på jobcenteret kunne hjælpe dig med. 

    Kurser kan gives i op til seks uger, virksomhedspraktik og løntilskudsjob i længere tid.

    Hvis du har brug for danskundervisning, kan vi også hjælpe dig med det. Dette tilbud kan godt vare længere end de seks uger. 

    Det at du deltager i et af tilbuddene betyder ikke, at du kan modtage understøttelse, kontanthjælp eller andre offentlige ydelser imens du er i gang med tilbuddet. Til gengæld kan det hjælpe dig med at komme videre på vej mod job eller uddannelse.

    Find herunder mere information om dine muligheder.