Selvforsørgende

Er du ledig og uden ret til offentlig forsørgelse, så er du selvforsørgende.

Jobcenter Silkeborg kan hjælpe dig, hvis du ikke er i beskæftigelse og ikke er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, SU, og du heller ikke opfylder betingelserne for kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
I teknisk forstand bliver du betegnet som selvforsørgende – også selv om du reelt kan stå helt uden forsørgelse.

Hvis du er selvstændig eller lønmodtager, har du selvfølgelig ikke umiddelbart brug for jobcenterets hjælp.

Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte Jobcenter Silkeborg. Har du tidligere haft en jobkonsulent på jobcentret, kan du kontakte vedkommende og få den vejledning, du har brug for.

Har du ikke tidligere været tilknyttet en jobkonsulent i Jobcenter Silkeborg, kan du henvende dig ved Informationen i Jobcenter Silkeborg og derfra få den hjælp, du har brug for.

Du skal aftale med din jobkonsulent, om du ønsker at blive indkaldt til samtaler - og hvor ofte - eller om du selv vil tage kontakt, når du har brug for en samtale. Jobcentret skal ikke indkalde dig til samtaler, det er derfor noget der skal aftales ud fra dit behov.  

Har du spørgsmål til din situation, er du altid velkommen til at kontakte jobcentret.  

Læs mere

Hvis du vil læse mere om reglerne på området, kan du finde mere information her: