Revalidering

Modtager du revalidering er det Jobcenterets opgave at hjælpe dig til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det gør vi gennem uddannelse, omskoling eller virksomhedspraktik.

Søger du om at få revalidering, vil vi starte med at afklare og belyse din arbejdsevne. En del af afklaringen er, om du kan anvende dine kompetencer på arbejdsmarkedet uden støtte.

Revalidering vil typisk være uddannelse, omskoling eller optræning. En revalidering kan også foregå som en virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Jobcenter Silkeborg giver tilbud om revalidering, når andre former for erhvervsrettede aktiviteter, som virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificerende kurser/tilbud ikke er tilstrækkelige til, at du kan fastholde tilknytningen til det arbejdsmarkedet. Du kan kun få tilbudt revalidering, hvis du har begrænsninger i din arbejdsevne af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Din situation ændrer sig løbende, vi har derfor også den opgave, hver tredje måned at følge op på, om du opfylder betingelserne for at modtage revalideringsydelse, og om revalideringen går som planlagt.

Læs mere om revalidering på borger.dk (nyt vindue)

 

Henriks historie

Hør Henrik fortælle om sin arbejdsdag under revalidering.        Se video