Ressourceforløbsydelse

Alle, der deltager i et ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse

Ressourceforløbsydelsen svarer til kontanthjælp og er ikke afhængig af formue eller ægtefælles indkomst. Modtager du sygedagpenge ved opstart i ressourceforløb, modtager du sygedagpenge i ressourceforløbet indtil din sygedagpengeperiode ophører. Herefter vil din ydelse falde til kontanthjælpsniveau.

Modtagere af ressourceforløbsydelse kan optjene ret til ferie, og har i ferieperioden ret til at tage til udlandet, såfremt det er godkendt af ydelseskontoret.

Hvis du har en egen indtægt, modregnes denne i ressourceforløbsydelsen.

Gældende satser på ressourceforløbsydelse

Læs mere om reglerne for ressourceforløbsydelse

Du kan rette henvendelse til kommunens ydelseskontor på telefon 89 70 20 12 for at få mere information.