Projekt Empowerment - Sæt dig selv i centrum

I Silkeborg Kommune gennemfører vi et udviklingsprojekt ’Projekt Empowerment’, hvor vi arbejder med at øget borgerinddragelse og borgerindflydelse.

Frem til oktober 2016 gennemføres ’Projekt Empowerment’, der sætter fokus på, hvordan vi bliver bedre til at inddrage jer borgere i jeres forløb, og give jer indflydelse på de vigtige beslutninger, der tages i jeres forløb her i jobcentret. En gruppe udvalgte borgere i ressourceforløb er en del af projektet, hvor de sammen med deres sagsbehandler prøver nye samarbejdsformer af.

En del af projektet sætter fokus på at udvikle en tilbudsoversigt, der på en overskuelig og lettilgængelig måde præsenterer de aktiviteter, der kan sættes i gang i et ressourceforløb. Tilbudsoversigten præsenteres her på jobcentrets hjemmeside, enten via konkrete tilbudsbeskrivelser eller links til andre hjemmesider. Tilbuddene er delt op i 4 tilbudstyper:

  • Beskæftigelsestilbud
  • Frivilligt arbejde
  • Sundhedstilbud
  • Sociale tilbud

På egen hånd eller sammen med din sagsbehandler kan du finde ud af:

  • Hvilke tilbud, der passer til dine behov: Fx hvor kan du få hjælp til smertelindring? Hvor kan du få gode redskaber til at håndtere din sociale fobi? Hvor kan du få vejledning til at finde et arbejdsområde, der passer godt til dig?
  • Hvordan et tilbud evt. kan kombineres med et andet tilbud: Fx hvordan kan virksomhedspraktik kombineres med fysisk træning eller samtaler hos psykolog?
  • Hvordan du får mere information om tilbuddet: Hvem kan du ringe til, eller skrive til?
  • Hvordan du får adgang til tilbuddet: Kræver det en henvisning? Kræver det en særlig visitationsproces? Eller kan du selv tilmelde dig?