Ressourceforløb

Ressourceforløb er målrettet dig, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som risikerer at komme på førtidspension, hvis ikke du får en særlig indsats. Målet er, at forløbet på kortere eller længere sigt skal støtte dig til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvad indeholder forløbet?
Det primære fokus i et ressourceforløb er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats. Det er dit mål for tilknytning til arbejdsmarkedet, der er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Et ressourceforløb vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedstilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Det kan fx være:

  • Bostøtte/mentorstøtte 
  • Aktivitets –og samværstilbud inden for psykiatrien
  • Fysisk træning
  • Smertetackling
  • Håndtering af stress/angst/depression
  • Virksomhedspraktik
  • Coachende samtaler ift. job og uddannelse

Er du under 40 år, kan du få tilbudt flere ressourceforløb.