Spørgsmål og svar

Få svar på spørgsmål om det at være ledig og på kontanthjælp

Fold alle ud

Ny Kontanthjælpsreform pr. 01.01.2014

Der er vedtaget en ny kontanthjælpsreform, med virkning fra d. 01.01.2014. Dette vil betyde en række ændringer indenfor kontanthjælpsområdet. Denne side vil løbende blive opdateret, så du kan se hvordan ændringerne kommer til at udforme sig i Silkeborg kommune.

Læs mere om kontanthjælpsreformen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside 

Der kan ligeledes findes yderligere information i disse pjecer fra arbejdsmarkedsstyrelsen:

Kontanthjælpsreformens betydning for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Kontanthjælpsreformens betydning for voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Jobreform 2016 - Kontanthjælpsloft, 225 timers reglen

1. april 2016 trådte jobreformen i kraft. Den omhandler et nyt kontanthjælpsloft, 225 timers-reglen og ændringer i ferie for borgere der modtagere kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Kontanthjælpsloftet handler om et samlet loft, som boligstøtte, særlig boligstøtte og kontanthjælp ikke må overstige.  Fra 1. oktober kan du opleve at der sker et fald i din ydelse, dette vil du dog være orienteret om.

225 timersreglen handler om at borgere skal have 225 timers ustøttet arbejde på et år, ellers vil der ske en reduktion i ydelsen.

Fra 1. april 2016 er ligeledes ændringer i ferie reglerne, hvilket betyder at borgere der har modtaget kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp i et år har optjent ret til 4 ugers ferie, med mulighed for at holde 14 dage ad gangen. Tidligere var det 5 ugers ferie.

På Silkeborg kommunens hjemme side vil du kunne læse mere om det. http://silkeborgkommune.dk/Borger/Arbejde-og-ledighed/Nye-regler-om-kontanthjaelp

Der har været ændringer i min udbetaling af kontanthjælp. Hvad gør jeg?

Årsagerne kan være:

  • at du er under 30 år, og din ydelse er ændret til uddannelseshjælp. Du vil have modtaget et brev fra ydelseskontoret med en beregning af din fremtidige ydelse. Har du brug for en uddybning af dette, så kan du henvende dig til ydelseskontoret på nummer 89 70 20 12.
  • at du har supplerende indtægt.
  • at du ikke er mødt som aftalt i aktivering.
  • at du er udeblevet fra en samtale i jobcenteret.
  • at du ikke har taget i mod et rimeligt tilbud om arbejde.
  • at du ikke har reageret på uddannelsespålæg.
  • at du er vurderet til ikke at stå til rådighed.

Har du spørgsmål, kan du kontakte din jobkonsulent.

Kan jeg få en personlig assistent?

En medarbejder som har en varig funktionsnedsættelse eller et handicap kan i visse situationer få bevilget en personlig assistance (personlig assistent).

Den personlige assistent skal hjælpe den pgl. medarbejder med at udføre bestemte arbejdsopgaver som pgl. ikke selvstændigt kan udføre.

Den personlige assistent kan enten være en ekstern person eller en allerede ansat medarbejder i virksomheden som delvist frikøbes til opgaven.

Hvis du vil vide mere om ordningen kan du kontakte Jobcenter Silkeborg eller

Læs mere

Kontaktperson:

Gunnar Haug, tlf. 89 70 57 27, E-Mail