Få hjælp til transportudgifter

Er du i virksomhedspraktik eller i gang med opkvalificering etableret via jobcenteret kan du søge om at få dækket dine udgifter til transport

Kvinde ved tog Din transport skal være mere end 24 km. pr. dag, tur/retur mellem dit hjem og praktik/kursussted. Det samme er gældende, hvis du er i løntilskud ved en offentlig arbejdsgiver.

Din jobkonsulent vil i forbindelse med virksomhedspraktik og opkvalificering, have taget stilling til, om du skal modtage hjælp til befordring for de første 24 km.

Du er selv ansvarlig for at registrere dit fremmøde og for at få godtgørelsen udbetalt.

Blanketter til befordringsgodtgørelse kan du downloade her: 
Hent blanket

Eller få en hos Jobcenter Silkeborg, Administration ved personlig eller telefonisk henvendelse, tlf. 89 70 57 00. 

Udfyldt og underskrevet befordringsskema afleveres til Team Ydelse i Borgerservice eller på Jobcenter. Du kan også sende den til borgerservice-ydelse@silkeborg.dk

Den skal være Team Ydelse i hænde inden den 20. i måneden, så udbetalingen kan ske i forbindelse med din forsørgelsesydelse sidste hverdag i måneden.