Kontant- og uddannelseshjælp

Når du ikke er medlem af en a-kasse og berettiget til dagpenge, har du mulighed for at søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp er en midlertidig ydelse, og det er vores opgave i kontanthjælpsafdelingen i Jobcenter Silkeborg at medvirke til, at du så hurtigt som muligt kommer i job eller uddannelse og bliver selvforsørgende, eller sikrer dig anden og varig forsørgelse.

Vi hjælper dig med at afklare og udvikle din arbejdsevne med henblik på at hjælpe dig til det arbejde og/eller det forsørgelsesgrundlag, der passer bedst til dig.

Vi giver dig også råd og vejledning til, hvad du selv kan gøre for at komme videre.