Varighed

Et jobafklaringsforløb kan have en varighed op til to år, og rehabiliteringsteamet vil sammen med dig vurdere tidsperspektivet for din raskmelding.

Det vil ved hver samtale med din jobkonsulent, blive vurderet om du stadig er uarbejdsdygtig. Det vil sige at du kan raskmeldes før forventet men betyder samtidigt at du har ret til et jobafklaringsforløb så længe du vurderes uarbejdsdygtig og ikke er i stand til at genoptage dit arbejde eller til igen at være jobsøgende hvis du er arbejdsledig.

Inden afslutningen af jobafklaringsforløbet foretages en vurdering af indsatsen, din arbejdsevne og dine helbredsmæssige forhold vil indgå i vurderingen.