Ressourceforløbsydelsen

Ressourceforløbsydelsen svarer til kontanthjælp og er ikke afhængig af formue eller ægtefælles indkomst.

Ydelsen er derimod ikke uafhængig af eventuelle egne indtægter. Udbetalinger fra fx private pensionsordninger medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen. Overstiger disse udbetalinger niveauet for ressourceforløbsydelsen, kan det medføre, at du ikke er berettiget til et jobafklaringsforløb.

 

Når du er delvis raskmeldt:

  • Hvis du er arbejdsledig: Du vil modtage fuld ressourceforløbsydelse indtil du igen er arbejdsdygtig

 

  • Hvis du er i ansættelse: Når du kan genoptage dit arbejde delvist, vil din lønindtægt blive modregnet i din ressourceforløbsydelse. 

 

  • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende: Når du kan genoptage dit arbejde delvist, vil udbetalingen af din ressourceforløbsydelse, nedsættes med henholdsvis 25 % eller 50 %. Dette vil ske efter samme principper som ved udbetalingen af sygedagpenge.