Hjemmeopgaver

Du kan forberede dig til den første samtale med din jobkonsulent ved at medbringe oplysninger om dine arbejds- og helbredsforhold:

  • A-kasse
  • Behandlere
  • Behov for inddragelse af andre aktører samt kontaktoplysninger på disse
  • Årsag til sygemelding
  • Fortsat i ansættelsesforhold
  • Hvor er du ansat
  • Timetal i seneste ansættelse