Ferie

Modtagere af ressourceforløbsydelse kan optjene ret til ferie efter 12 sammenhængende måneder i et jobafklaringsforløb, og har i ferieperioden ret til at tage til udlandet, såfremt det er godkendt af ydelseskontoret.

Hvis du har feriepenge til gode fra din tidligere eller nuværende arbejdsplads, skal disse bruges først. Du vil da kunne afholde ferien allerede ved overgangen til jobafklaringsforløbet. Den samlede ferie kan højest udgøre 5 uger.

Du kan rette henvendelse til kommunens ydelseskontor på telefon 8970 1000 for at få mere information.