Jobafklaringsforløb

Hvis dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges, og du stadig er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har du ret til et jobafklaringsforløb.
Jobafklaringsforløb giver mulighed for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Hvad indeholder forløbet?
Et jobafklaringsforløb kan bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedstilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.
Din primære indsats vil som udgangspunkt være virksomhedspraktik, med mulighed for sideløbende indsatser.

Det kan fx være:

• Opkvalificerende kurser
• Mentorstøtte
• Ansættelse med løntilskud
• Aktivitets- og samværstilbud
• Fysisk træning
• Smertetackling
• Håndtering af stress/angst/depression
• Coachende samtaler ift. job og uddannelse

Hvis der er planlagt et behandlingsforløb så du igen kan blive rask, vil det indgå som en del af indsatsen under dit jobafklaringsforløb.

Læs mere om jobafklaringsforløb