Har du brug for en mentor?

Mentorordningen – nøglen til et godt match

Mænd på tag

Det er vigtigt med et godt match mellem dig og en virksomhed. Mentorordningen kan være nøglen til dette. Mentorordningen kan du benytte, hvis du har brug for særlig støtte til at opnå eller fastholde et job. Behovet for støtte skal være større end det, en virksomhed normalt tilbyder nyansatte. En mentor er en person, der kan hjælpe dig med at falde til på en ny arbejdsplads eller hjælpe dig med at falde til på din arbejdsplads igen efter længere tids sygdom.

Hvem kan få en mentor?
Mentorordningen henvender sig til dig der er ny medarbejder og har brug for personlig, social og/eller faglig støtte og vejledning. Det kan være, at du har en anden etnisk baggrund eller er ledig og har svært ved at indgå i en arbejdsmæssig sammenhæng.  Mentoren kan også hjælpe med at introducere en studerende til kurser/uddannelsesforløb, hvis ordningen er afgørende for, at personen kan gennemføre kurset eller uddannelsen.

Mentorordningen henvender sig også til dig, der ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter længere tids sygdom. Der kan også være tale om, at du vender tilbage til din nuværende arbejdsplads på et nyt arbejdsområde. Mentoren skal desuden yde hjælp i forhold til, at du kan deltage i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Mentorordningen tilbydes ved ordinær ansættelse, til ledige i praktik eller løntilskudsjob, sygedagpengemodtagere, revalidender samt skåne- og fleksjob. 

Hvem kan blive mentor?
Mentoren kan være en ekstern person. Som oftest er det dog en erfaren medarbejder, der påtager sig opgaven. Ved frikøb af en medarbejder, der skal være mentor, bevilger Jobcentret støtte til dækning af lønomkostningerne. Timetallet og mentorordningens varighed fastlægges ud fra en individuel vurdering af den enkeltes persons forudsætninger samt behov for introduktion/støtte. Der kan evt. ydes støtte til uddannelse af mentor.

Opfølgning  fra jobcenteret
En virksomhedskonsulent fra Jobcentret er kontaktperson og foretager opfølgning efter behov for at sikre, at ordningen virker efter hensigten.
Jobcenter Silkeborg kan yde støtte til, at din arbejdsgiver ansætter en mentor til at hjælpe dig, hvis du har brug for særlig introduktion, vejledning eller oplæring i forhold til dit kommende arbejde.

Læs mere her om mentorordningen.

Har du brug for yderligere information om mentorordning, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Silkeborg på tlf. 89 70 57 00.