Førtidspension

Er du førtidspensionist, og gerne vil have et arbejde på lempelige vilkår, er et job med løntilskud en mulighed.

Regler for job med løntilskud for førtidspensionister

Hvis du modtager førtidspension, og er under 65 år, har du mulighed for at søge et job med løntilskud. Jobbet kan være på fuld tid eller deltid.

Før du kan få løntilskud skal jobbet godkendes af kommunen. Det er den kommune, hvor du bor, der skal godkende jobbet.

Læs mere om skånejob (nyt vindue)

Hvis du ikke er førtidspensionist, men har nedsat arbejdsevne, kan du søge fleksjob.

Læs mere om fleksjob (nyt vindue)

Løn- og arbejdsvilkår

Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer.

Tilskud til oplæring - mentorordning

Hvis du, på grund af din fysiske eller psykiske tilstand, har brug for hjælp eller vejledning, når du starter i jobbet, kan virksomheden søge tilskud fra kommunen til dækning af de ekstra udgifter.

Læs mere om mentorordningen

Støtte til hjælpemidler

Hvis arbejdspladsen skal foretage ændringer på indretningen, eller der er behov for særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen, til dækning af de ekstra udgifter.

Læs mere om tilskud til hjælpemidler (nyt vindue)

Har du brug for hjælp

Hvis du har brug for hjælp eller yderligere oplysninger om job med løntilskud , kan du kontakte Sanne Hammer på telefon 89 70 57 32 eller 20 35 34 67.