Få hjælp til transportudgifter

For modtagere af ledighedsydelse og sygedagpenge..

Kvinde ved tog I forbindelse med virksomhedspraktik og opkvalificering kan du søge om at få dækket befordringsudgifter, når din transport er mere end som 24 km. pr. dag mellem hjem og praktik-/kursussted.

Du kan høre om særlige regler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ved at kontakte Jobcenter Silkeborg, Administration.

Blanketter til befordringsgodtgørelse kan du få hos Jobcenter Silkeborg, Administration ved personlig eller telefonisk henvendelse, tlf. 89 70 57 00. 

Hent blanket

Udfyldt og underskrevet befordringsskema sendes til Jobcenter Silkeborg, Administration. Der er 1-2 ugers ekspeditionstid fra skemaet afleveres, til beløbet er overført til din NemKonto.