Er du blevet ledig

Ingen af os kan sikre os mod en dag at stå uden arbejde.

Nogle bliver ramt af besparelser, andre bliver ramt af sygdom. Nogle af os kommer også til at opleve, at vores fag forsvinder, så vi må overveje nye muligheder.

Uanset hvorfor du er blevet ledig, kan du få hjælp på Jobcenter Silkeborg.
Vi kan hjælpe dig med at finde et nyt job, hjælpe dig videre til en ny uddannelse - eller hjælpe dig til den vejledning, træning og behandling, du har brug for, så du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvilken hjælp du skal have, afhænger af din situation - om du får dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge, hvis du er langtidssygemeldt. Klik i menuen til venstre og læs mere om, hvordan du kommer godt i gang med dit forløb hos Jobcenter Silkeborg.