Borger

Jobcenter Silkeborgs primære opgave er at få ledige i job. Det gør vi ved hurtigt og effektivt at skabe kontakt mellem den ledige og virksomhederne.

Jobcenteret har konstant fokus på borgernes jobmuligheder. Hvis den ledige har nedsat arbejdsevne, enten midlertidigt eller varigt, hjælper vi med ordninger, så den ledige får så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt.

Jobcentret hjælper, når en virksomhed mangler arbejdskraft, og vi gør jobmulighederne synlige.
Jobcentret skaffer plads til ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet og hjælper, hvis medarbejdere har brug for særlige løsninger, så de kan beholde deres arbejde.

Yderlig information om reglerne findes på

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside 

eller

Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside