VIRKSOMHEDSCENTER - ET FORMALISERET SAMARBEJDE OM VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER

Et virksomhedscenter består af mindst en fast praktikplads for udsatte ledige på offentlige eller private virksomheder.

I Silkeborg og omegn har vi efterhånden mange virksomheder, der vælger at oprette et virksomhedscenter. Herved får de udvidet og systematiseret deres samarbejde med Jobcentret. Dertil kommer, at de fremmer et sociale engagement i virksomheden og styrker deres image udadtil.

FAKTA:

  • Hver kandidat bliver tilknyttet en mentor på virksomheden, som frikøbes til at støtte og oplære kandidaten. Mentorerne tager en mentoruddannelse, der kan ruste dem til at varetage mentorrollen og håndtere målgruppen.
  • Virksomhedspraktikken suppleres eventuelt med understøttende aktiviteter som sprogundervisning, fysisk træning, behandling m.v.
  • Virksomhedscentret har kontakt til en jobkonsulent i Jobcentret, der jævnligt følger op på kandidaten og fungerer som “hotline” til virksomheden, hvis der er spørgsmål eller problemer.

VIRKSOMHEDENS FORDELE ER:

  • Et virksomhedscenter kan styrke virksomhedens sociale profil og sætte struktur på det sociale engagement.
  • Et virksomhedscenter kan styrke virksomhedens samarbejde med Jobcentret.
  • Et virksomhedscenter kan give medarbejderne nye udfordringer og udviklingsmuligheder - navnlig mentorerne, som får nye ansvarsområder og nye kompetencer.
  • Et virksomhedscenter kan være en rekrutteringskanal på kort og på lang sigt.

________________________________________________________

Kontakt Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 og lad os indlede et samarbejde til gavn for din virksomhed og for samfundet.