FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE, SOM ER I RISIKO FOR AT MISTE ARBEJDET PGA. SYGDOM

Jobcenter Erhverv i Silkeborg støtter og rådgiver virksomheder, der ønsker at fastholde ressourcer og kompetencer i huset, når en medarbejder bliver alvorligt syg.

Sygdom er ikke nødvendigvis ensbetydende med uarbejdsdygtighed eller sygefravær. Tværtimod er det oplagt at fastholde dygtige medarbejdere i arbejde til glæde for alle parter.

En medarbejder, som rammes af sygdom, vil fortsat ofte være arbejdsdygtig i et omfang, som gør det attraktivt at fastholde medarbejderens kompetencer og ressourcer. Indlysende nok er det samtidig en stor fordel for medarbejderen selv at fastholde sin tilknytning til både virksomhed og arbejdsmarked.

Jobcenter Erhverv står klar med praktisk støtte og rådgivning om de muligheder, der findes på området. Hør f.eks. om de økonomiske ordninger, som kan være med til at fastholde kompetencer i huset og fastholde medarbejdere i beskæftigelse trods sygdom. Vi orienterer samtidig om de krav, som virksomhed og medarbejdere skal leve op til, for at vi kan hjælpe videre.

Processen vedrørende fastholdelse på arbejdsmarkedet og støtteordningerne er forskellige afhængig af, om medarbejderen er sygemeldt allerede eller stadig er i arbejde. Mulighederne omfatter alt fra afklarende rundbordssamtaler over særlige støttemuligheder ved kronisk sygdom til f.eks. en mentorordning.

Erik Spangenberg fra KVM Industrimaskiner fortæller om virksomhedens oplevelse med mentorordningen. 

________________________________________________________

DU ER ALTID VELKOMMEN til at kontakte Jobcenter Erhverv i Silkeborg på 89 70 57 57 og høre mere om, hvordan virksomheden kan fastholde medarbejdere og kompetencer i forbindelse med sygdom.