MENTORUDDANNELSEN - GØR EN FORSKEL FOR SOCIALT UDSATTE

Jobcenter Erhverv tilbyder mentoruddannelsen i samarbejde med KompetenceSilkeborg.

De fleste virksomheder har efterhånden en CSR politik, men det er meget forskelligt, hvordan de enkelte virksomheder arbejder med området, og hvilke tiltag man vælger at gøre. Mentorordningen og en aftale om Virksomhedscenter er nogle af de muligheder, I som virksomhed har, for at skabe en mere rummelig arbejdsplads.

Mentorordningen indebærer, at en medarbejder får den særlige opgave at være mentor med ansvar for at introducere, vejlede og oplære en ny medarbejder.

Hovedargumentet for at etablere en mentorordning er, at opgaven med at integrere den nye medarbejder vil være større end den, der normalt kræves af jer. Det handler således ikke blot om faglig oplæring, men også om at yde støtte på det sociale område. Den nye medarbejder skal måske lære at begå sig blandt kolleger, møde til tiden eller lignende.

I er ikke alene om opgaven. Jobcenter Silkeborg støtter jer, og I vil desuden få mulighed for at møde andre mentorer og udveksle erfaringer og gode råd.

FORDELENE ER:

  • Virksomhedens sociale profil styrkes
  • Medarbejderne får nye udviklingsmuligheder - navnlig mentorerne, som får nye ansvarsområder og kompetencer
  • Opkvalificering af nuværende medarbejdere til mentorer under AMU
  • Hurtigere indslusning af nye medarbejdere
  • Større arbejdskraft fra nye medarbejdere
  • Ny inspiration
  • Basis for større mangfoldighed i virksomheden
  • Forløbene kan bruges som rekrutteringskanal
  • Naturlig glæde ved at hjælpe en ny kollega videre i arbejdslivet og på den måde gøre en forskel

SÅDAN GØR DU:

  • Kontakt Jobcenter Erhverv, hvis du ønsker at tilmelde dig uddannelsen.

VIRKSOMHEDSCENTER:

Jobcenter Erhverv tilbyder formaliserede aftaler om praktikforløb for socialt udsatte i jeres virksomhed. Etablerer vi en sådan aftale, vil I indgå i rækken af virksomhedscentre i kommunen. Det er individuelt, hvor længe de enkelte forløb varer, og I vil altid være en del af rekrutteringsprocessen.

For at sikre at I som virksomhed er rustet til samarbejdet, sørger vi for uddannelse af en eller flere mentorer.

Læs mere om Virksomhedscenter - et formaliseret samarbejde om virksomhedspraktikker.

Ønsker I at vide mere om ordningen, så kontakt Jobcenter Erhverv og lad os indgå en uforpligtende dialog om etablering af Virksomhedscenter aftale.

________________________________________________________

DU ER ALTID VELKOMMEN til at kontakte Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 og høre mere om mentoruddannelsen.